Gwefan Swyddogol yr URC
O lawr gwlad i lefel ryngwladol: Y Gêm

Llwybr addasu'r gamp - timau dan 7 i dimau dan 19

Modified Games Pathway

Download the Pathway

Mae'r llwybr yn cynnig dull graddol o gyflwyno'r gêm i chwaraewyr ifanc a datblygu hyfforddwyr. Ar yr un pryd, mae'n ceisio crisialu holl hud y gamp a chyflwyno gêm sy'n hwyl i'w chwarae, sy'n bleserus ac yn gyffrous i'w hyfforddi ac sy'n hybu rygbi agored, llawn rhedeg.

Mae gennym draddodiad yng Nghymru o chwarae rygbi hudolus a greddfol. Ers i'r gêm droi'n broffesiynol yn ôl yn 1995 gwelwyd mwy o bwysau i gynhyrchu chwaraewyr sy'n fwy o faint, yn gynt ac yn gryfach.

Rhedeg â'r bêl yn y dwylo, pasio a chael y gallu i guro gwrthwynebwr yw ffordd y Cymry o chwarae'n draddodiadol. Er mwyn ceisio hybu a datblygu'r sgiliau hyn, mae'r llwybr wedi'i addasu ar gyfer ein chwaraewyr iau. Y rhesymeg a'r athroniaeth sy'n sail i'r llwybr rygbi yw cynorthwyo chwaraewyr i ddatblygu yn ystod eu blynyddoedd cynnar yn chwarae rygbi, a rhoi cyfle iddynt ddysgu sgiliau'r gêm yn raddol.

Caiff yr elfen o gystadlu am y bêl ei chyflwyno mewn amgylchedd sydd wedi'i reoli pan fydd y plant yn ddeg oed, mewn modd sy'n helpu chwaraewyr i fagu hyder yn yr agwedd hon ar y gêm. Gan fod y sgiliau hyn yn cael eu datblygu'n raddol ym mhob grwp oedran, y gobaith yw y bydd chwaraewyr ifanc yn cael eu hannog i barhau i chwarae rygbi a mwynhau manteision y gêm.

Ceir gwybodaeth i hyfforddwyr hefyd yn rhan o'r llwybr, er mwyn eu cynorthwyo i gyflwyno a datblygu sgiliau yn ddiogel ac yn effeithiol. Y gobaith yw y bydd natur raddol y llwybr yn cynorthwyo hyfforddwyr i gyflwyno sgiliau'r gêm yn raddol, heb roi gormod o wybodaeth iddynt yn rhy fuan.

WRU TV
Newyddion Diweddaraf

1

Minis to Millennium

Minis to Millennium

The development of the game in Wales starts at U7 level and follows talent development through to senior representative and community rugby

2

Club Development

Club Development

Learn more about the changing face of clubs in Wales, the funding options available, and the methods of developing the hubs of the community game

3

Leisure Rugby

Leisure Rugby

Rugby Camps, Touch Rugby and Rugby Tots are all covered in this section covering wider aspects of the community game and development

4

Coaching Development

Coaching Development

The WRU Coach Education Programme aims to develop the right coach for every player at every stage of their development in the game

5

Referee Development

Referee Development

The varying levels of refereeing courses enable prospective referees and touch judges to start or build on the skills necessary to become a bona fide, qualified match official

6

Find a Club

Club Contacts

Interested in joining a rugby club in Wales? Find contact information for all WRU Member Clubs

7

Safeguarding

Safeguarding

The welfare of children within Rugby Union is paramount and the WRU are committed to ensuring the correct policies are adhered to within the game.

8

Volunteers

Volunteers

The WRU recognises how important volunteers are and wants to be as proactive as possible in supporting, recruiting and developing them as well as providing recognition for their contribution
© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM