Gwefan Swyddogol yr URC
Bartneriaid

Under Armour

Under Armour

Under Armour - Cyflenwr Swyddogol y Dillad

Mae gan Under Armour gytundeb Cyflenwr Swyddogol y Dillad am bedair blynedd gan gyflenwi'r ystod lawn o ddillad perfformiad technegol ar gyfer holl dimoedd rhyngwladol Cymru a'r staff cymorth.

Bydd Under Armour, y cwmni wrth wraidd dillad perfformiad, yn dylunio dillad chwarae rhyngwladol newydd yn seiliedig ar yr arloesi a'r dechnoleg sy'n mynd i mewn i'w dillad o'r radd flaenaf a gynhyrchir ar gyfer y lefel uchaf o bêl-droed Americanaidd. Bydd uwch dîm Cymru yn ymddangos gyntaf yn y wisg lawn eleni yng Nghyfres Invesco Perpetual 2008. Bydd y cytundeb eang ei ystod hefyd yn cyflenwi dillad i'r staff chwarae, hyfforddi a chymorth ar gyfer sgwadiau rhyngwladol o bob oed, tîm Saith Bob Ochr Cymru a sgwad Merched Cymru. I uno'r effaith ar y gêm, mae nawdd mwyaf cynhwysfawr URC yn cynnwys cyflenwi dillad a chyfarpar i'r staff chwarae, hyfforddi a chymorth.

Visit Under Armour website

WRU TV
Newyddion Diweddaraf

1

Hanes byr URC

Hanes byr URC

A brief history of the Welsh Rugby Union since its formation by 11 member clubs in 1881

2

3

4

Tocynnau

Tocynnau

Ticket information about how to register or buy tickets for forthcoming Wales and Wales representative team matches

5

6

Adroddiad Blynyddol URC

Adroddiad Blynyddol URC

Read the very latest WRU Group Annual Report, and look back through the archive

7

8

© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM