Gwefan Swyddogol yr URC
Buy Official

Pasio'n Ôl - prynwch gynnyrch swyddogolPasio'n Ôl - Prynwch Gynnyrch Swyddogol
Mae amryw gwmnïau diegwyddor yn gweithredu yn y farchnad ac yn cynnig pecynnau lletygarwch a thocynnau answyddogol ar gyfer gemau sy'n cael eu cynnal yn Stadiwm Principality. Fodd bynnag, os byddwch yn prynu pecynnau lletygarwch a/neu docynnau gan rywun nad yw'n weithredwr swyddogol ar ran Undeb Rygbi Cymru, efallai na fyddwch yn sylweddoli y gallech fod yn prynu tocynnau sydd wedi'u dwyn ac yn trafod nwyddau sydd wedi'u dwyn. Caiff y tocynnau eu gwerthu am grocbris a gallent olygu na fyddwch yn cael mynd i mewn i'r Stadiwm yn y lle cyntaf neu y byddwch yn cael eich troi allan o'r Stadiwm yn ystod y gêm.
Mae goblygiadau prynu cynnyrch answyddogol yn gallu achosi embaras a siom i gwsmeriaid corfforaethol ac unigolion preifat.
Mae Undeb Rygbi Cymru yn ystyried bod gwerthu tocynnau ar y farchnad ddu yn fater difrifol iawn ac mae'n gwneud popeth posibl i atal cynnyrch answyddogol rhag cael ei werthu drwy asiantiaid tocynnau answyddogol, darparwyr lletygarwch didrwydded a gwefannau ailwerthu answyddogol megis eBay, StubHub, Viagogo a Gumtree ac asiantaethau tocynnau megis City Ticket Service.
Rhesymau dros archebu tocynnau swyddogol a phecynnau lletygarwch gan weithredwyr swyddogol
• Byddwch yn siwr o gael tocynnau swyddogol ar gyfer diwrnod y gêm ac yn siwr o gael mynediad i'r Stadiwm ar ddiwrnod y gêm.
• Bydd arian o'ch tocyn yn mynd yn ôl i hybu'r gwaith o ddatblygu rygbi yng Nghymru.
• Ansawdd y gwasanaeth - bydd archebu drwy'r sianelau swyddogol yn sicrhau eich bod yn cael cyfleusterau, gwasanaeth a lluniaeth o'r radd flaenaf.
• Bydd prynu oddi wrth asiant tocynnau dibynadwy yn sicrhau eich bod yn cael gwasanaeth proffesiynol a chymwys. Caiff unrhyw docynnau sydd ar gael ar gyfer gemau Undeb Rygbi Cymru eu dyrannu ar hyn o bryd i'w gwerthu drwy www.wru.wales/tickets, Ticketline UK yng Nghaerdydd a www.seatwave.com/wru
• Tawelwch meddwl - gallwch chi a'ch gwesteion fwynhau'r profiad o fod yn y Stadiwm ar ddiwrnod gêm.
Undeb Rygbi Cymru a Gweithredwyr Trwyddedig Swyddogol
Lletygarwch Undeb Rygbi Cymru
Mae pecynnau lletygarwch swyddogol ar gael yn uniongyrchol gan Undeb Rygbi Cymru drwy fynd i www.wru.wales/hospitality neu drwy ffonio 02920 822 413.
Mae'r cwmnïau canlynol wedi'u trwyddedu yn swyddogol gan Undeb Rygbi Cymru i ddarparu lletygarwch mewn lleoliadau heblaw'r Stadiwm.
Events International
www.eventsinternational.co.uk
01432 263263 01432 263263
Gullivers Sports Travel
https://www.gulliverstravel.co.uk/
01684 878116 01684 878116
Seatwave - ein marchnad ailwerthu swyddogol
https://www.seatwave.com/wru
Sut y gallwch chi helpu'r ymgyrch "Pasio'n Ôl"
• I osgoi cael eich siomi, dylech sicrhau bob amser eich bod yn prynu drwy asiantiaid swyddogol sy'n hybu'r gwaith o ddatblygu rygbi yng Nghymru.
• Ewch ati i ymuno â'ch clwb rygbi lleol a'i gefnogi, oherwydd bydd tocynnau ar gyfer pob un o gemau Undeb Rygbi Cymru yn cael eu dyrannu i'r clwb.
• Os ydych yn credu y gallai asiant diegwyddor neu unigolyn sydd am wneud elw afresymol fod wedi gwerthu tocynnau neu gynnyrch answyddogol i chi, dylech gysylltu ag Undeb Rygbi Cymru ar unwaith.

WRU TV

1

Match Tickets

Match Tickets

For all the latest Home and Away Ticket Information

3

Debentures

Debentures

The Welsh Rugby Union is delighted to announce the launch of their 130th Anniversary Debentures. Make sure you take the chance to reserve your place in rugby history

4

WRU Membership

WRU Membership

Click here to join The WRU Supporters Club
© 2020 Content © Welsh Rugby Union Ltd, Statistics © SFMS Ltd, Photography © Huw Evans Agency Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM